Degradasi Mangroves

Deradasi Mangroves

degradasi mangroves di Kubu Raya mengakibatkan perubahan iklim yang tak menentu.