Cepat dan Merata

 Cepat dan Merata

Petani cangar tengah membasahkan lahan pertanian dengan penggunaan penyiram berputar (Rotary Water Sprinkler). Penggunaan alat ini sangat membantu petani di Desa Cangar - Batu - Jawa Timur untuk mempercepat dan mengoptimalkan pembasahan lahan pertanian.